“Để Lời Được Lớn Lên”” Chúa Nhật XXII TN A, Lm. Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh, OP.

0
220

“Để Lời Được Lớn Lên”” Chúa Nhật XXII TN A, Lm. Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh, OP.


Nguồn: Đa Minh VN Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here