Giáo xứ Chánh Tòa: Đức Giám mục Giáo phận dâng Thánh lễ khởi đầu Mùa Vọng

0
352

Giáo xứ Chánh Tòa:

Đức Giám mục Giáo phận dâng Thánh lễ khởi đầu Mùa Vọng

“Hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn luôn tăng thêm lòng yêu mến Chúa, để rồi lòng yêu mến đó thúc đẩy chúng ta làm cho cuộc sống, cách sống của mình được nên tốt lành hơn và tình yêu đó cũng giúp cho chúng ta luôn luôn hướng về Chúa, luôn luôn nhớ tới Chúa và luôn luôn sẵng sàng để đón Chúa đến, bất cứ giờ phút nào…”

Đó là lời Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận mời gọi cộng đoàn phụng vụ trong thánh lễ Chúa nhật thứ I Mùa Vọng, được cử hành vào lúc 5g00 sáng, ngày 03.12.2017 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa. 

Đồng tế với Đức cha Emmanuel, có Cha Chánh xứ và quý Cha Phó Giáo xứ Chánh Tòa.

Bước vào thánh lễ, Đức cha nói vào Chúa nhật hàng tuần, các Đức Giám mục giáo phận dâng lễ cầu nguyện cho giáo dân, cầu cho tất cả các tín hữu trong giáo phận. Vì vậy Đức cha muốn cùng với các tín hữu Giáo xứ Chánh Toà dâng lễ Chúa nhật để cầu nguyện cho cả giáo phận. Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ trong thánh lễ đầu tiên của Mùa Vọng hôm nay, giúp cho cho tâm tình cũng như cách sống của chúng ta thực sự luôn sẵn sàng đón nhận Chúa đến.

Giảng trong thánh lễ, Đức cha nói lên ý nghĩa cử hành phụng vụ của Hội Thánh là cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu, mà đỉnh cao là mầu nhiệm Phục Sinh và mầu nhiệm Giáng Sinh. Mùa Chay và Mùa Vọng là thời kỳ chuẩn bị nhằm giúp các tín hữu đạt được ơn phúc trọn vẹn nhất. Chờ đợi là tư thế của Hội thánh, theo lời răn dạy của Chúa Giêsu.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc nhở người tín hữu lý do phải chuẩn bị, phải tỉnh thức vì Chúa đến. Mùa Vọng giúp mỗi người hướng về Chúa và coi lại chính mình, sửa đổi chính mình cho đẹp lòng Chúa để mừng Chúa đến thật xứng đáng. Giống như người chủ nhà đi vắng, trao nhà cửa lại cho đầy tớ, Chúa cũng trao cho mỗi người một trách nhiệm, giao cho mỗi người một việc. Chúa dạy cách thức khôn ngoan là phải luôn luôn tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa đến.

Đức cha mời gọi cộng đoàn: “Trong ngày đầu Mùa Vọng hôm nay, Lời Chúa đang đưa chúng ta vào trong sự chuẩn bị cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn luôn tăng thêm lòng yêu mến Chúa, để rồi lòng yêu mến đó thúc đẩy chúng ta làm cho cuộc sống, cách sống của mình được nên tốt lành hơn và tình yêu đó cũng giúp cho chúng ta luôn luôn hướng về Chúa, luôn luôn nhớ tới Chúa và luôn luôn sẵng sàng để đón Chúa đến, bất cứ giờ phút nào…”

Và để Lời Chúa đọng lại trong tâm hồn, đi vào trong tâm hồn các tín hữu, Đức Cha cùng với cộng đoàn đọc câu Lời Chúa và lời cầu nguyện trong tuần I Mùa Vọng.

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, các tín hữu sốt sắng dâng lên Chúa lời nguyện chung và sốt sắng cử hành phụng vụ Thánh Thể, xin Chúa ban cho một tinh thần và một con tim luôn tỉnh thức, biết thực thi Lời Chúa khuyên dạy, để mỗi người luôn biết sống tâm tình yêu thương, hoán cải, dọn đường, đón chờ Chúa đến.

BTT. Giáo xứ Chánh Tòa

Xin “click” lên hình để xem các hình trong album này:

Nguồn: Giáo Phận Bà Rịa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here