Lịch sám hối Mùa Vọng 2017 – Giáo hạt Đà Nẵng

0
429

Giáo phận Đà Nẵng (tiếng Latin: Dioecesis Danangensis) là một giáo phận Công giáo Rôma ở Việt Nam.

Giáo phận Đà Nẵng được thành lập ngày 18 tháng 01 năm 1963 (tách ra từ Giáo phận Qui Nhơn) do sắc chỉ “In vitae naturalis similitudinem” của ĐGH Gioan XXIII

Tính đến năm 2016, địa giới giáo phận rộng 11.694,5 km², bao gồm thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, Giáo phận hiện có 68.371 giáo dân, 105 linh mục (Triều: 81 vị + Dòng: 24 vị), 50 giáo xứ và 4 giáo họ biệt lập có linh mục coi sóc.

Giám mục chính toà tiên khởi là Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi (1963-1988). Các vị kế nhiệm là: Đức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Quang Sách (1988-2000); Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh (2000-2006); Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri (2006-2016)

Giám mục đương nhiệm là Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, nhậm chức giám mục giáo phận từ ngày 12 tháng 4 năm 2016

Nguồn: GP Đà Nẵng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here