Dòng Thánh Âugustinô (O.S.A)

Dòng Thánh Âu Tinh, hay còn được gọi là Dòng Thánh Augustinô, dựa trên giáo huấn của Giám Mục Thành Hippo (354 – 430 SCN), được thành lập năm 1244, sống và quảng bá tinh thần của đời sống cộng đoàn như các cộng đoàn Kitô Hữu sơ khai (Công Vụ Tông Đồ 4, 32-35). … Continue reading Dòng Thánh Âugustinô (O.S.A)