Đức Tổng giám mục Fisichella: “Án tử hình đi ngược lại phẩm giá con người”

0
70

Tiếp theo quyết định của Đức giáo hoàng
Phanxicô sửa lại một điểm giáo lý trong Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo về án
tử hình, nói rằng
án tử hình là
không thể chấp nhận được
, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella nhận định
đây là bước tiến làm sáng tỏ nội dung đức tin và bảo vệ phẩm giá của con người.

Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội
đồng Toà thánh Cổ võ Tân Phúc âm hoá, nói rằng việc Đức giáo hoàng Phanxicô sửa
đổi giáo lý về án tử hình là một tiến bộ thực sự, có tính liên tục với giáo huấn
của Giáo hội trước đây.

Số 2267 của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo
– được Đức giáo hoàng Phanxicô điều chỉnh – dạy rằng “án tử hình là điều không
thể chấp nhận được vì nó tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con
người”.

Làm
sáng tỏ nội dung đức tin

Trong bài viết đăng trên nhật báo Osservatore Romano của Toà thánh, Đức Tổng
giám mục Fisichella cho biết sự thay đổi này là “một tiến bộ thực sự về tín lý,
nhờ đó nội dung đức tin trở nên sáng tỏ”. Ngài nói điểm đức tin cụ thể này “đã
dần dần chín muồi đến chỗ làm cho chúng ta hiểu được tính bấp bênh của án tử
hình trong thời đại của chúng ta”.

Đức Tổng giám mục Fisichella nhấn mạnh ba lý
do được đưa ra trong nội dung sửa đổi của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo.

Điều quan trọng nhất, ngài nói, là việc nhìn
nhận phẩm giá của mỗi con người không bao giờ bị mất, ngay cả khi họ phạm tội
ác rất nghiêm trọng.

Ngài cũng ghi nhận sự thay đổi “tích cực”
trong nhận thức của người Kitô hữu. Ngài nói thêm, ngày nay các quốc gia có những
hệ thống giam giữ hiệu quả hơn, “loại bỏ được mối nguy và khủng hoảng bạo lực
nhằm vào người vô tội” và cho người phạm tội có cơ hội hoán cải và đền tội.

Bước
quyết định

Đức Tổng giám mục Fisichella nói rằng Thư của
Bộ Giáo lý Đức tin cùng với thông báo sự thay đổi này là “liên tục với Huấn quyền
trước đây”.

“Bảo vệ kho tàng thiêng liêng của đức tin
không có nghĩa là ướp kho tàng ấy như ướp xác”, ngài viết, “nhưng là làm cho
kho tàng ấy ngày càng phù hợp hơn với bản chất riêng của nó và để cho chân lý đức
tin đem lại câu trả lời cho các vấn nạn của mỗi thế hệ”.

Khi nhận định bước tiến này là một bước phát
triển trong việc “hiểu biết Phúc âm”, Đức Tổng giám mục Fisichella nói rằng Đức
giáo hoàng Phanxicô đã thực hiện “một bước quyết định trong việc giải thích một
điểm giáo lý đã được xác định từ lâu”.

Đi
ngược lại mặc khải Kitô giáo

Đức Tổng giám mục Fisichella nói rằng Giáo hội
nhìn nhận có “những cảm xúc lẫn lộn khi đứng trước các tội ác tàn bạo và bất
nhân như thế” mà lại có thể dẫn đến quyết định loại bỏ án tử hình.

“Khi bảo vệ chủ trương bãi bỏ án tử hình,
chúng ta không quên nỗi đau của các nạn nhân, cũng như cũng như bất công đã xảy
ra. Nhưng chúng ta hy vọng rằng công lý có quyết định của riêng mình, không phải
do lòng hận ghét và báo thù, mà do ý thức trách nhiệm vượt ra khỏi thời điểm hiện
tại”.

Đức Tổng giám mục kết luận: “Tự ý tước bỏ
một mạng sống con người là đi ngược lại mặc khải của Kitô giáo”.

(Vatican News, 03/8/2018)

Minh Đức

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here