Đức Thánh Cha bổ nhiệm 4 Chủ tọa Thừa uỷ cho Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10/2018

0
118

VATICAN
– Ngày 14/7/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô
đã bổ nhiệm bốn Hồng y làm Chủ toạ Thừa uỷ cho các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ diễn ra vào tháng Mười sắp tới.

Trước mỗi Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm các Hồng
y thay mặt cho ngài để
chủ toạ các phiên họp khi ngài vắng mặt. Trong Thượng Hội đồng sắp tới với chủ đề “Người trẻ, đức tin và sự phân
định ơn gọi”
, diễn ra tại Vatican từ ngày 03
đến
28 tháng Mười 2018, Đức Thánh Cha đã chọn bốn Hồng y ở ngoài châu Âu – trong đó có hai vị mới được trao mũ hồng y trong Công nghị hồi cuối tháng Sáu vừa qua – vào nhiệm vụ này, đó
là:

         
Đức Hồng
y
Louis
Raphael Sako, Thượng phụ Babylon

Công giáo nghi lễ Canđê
(Irak);

         
Đức Hồng
y
Désiré
Tsarahazana, Tổng
giám mục
Toamasina (Madagascar)
;

         
Đức Hồng
y
Charles
Maung Bo, Tổng giám mục Rangoon (
Myanmar);

         
Đức Hồng
y
John
Ribat, Tổng
giám mục Port Moresby (Papua Tân Ghinê)

Quy chế của Thượng Hội đồng giám mục, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 2006, mô tả nhiệm vụ của các Chủ toạ Thừa uỷ như sau: Chủ toạ Thừa uỷ là người chủ toạ phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục, nhân
danh
với thẩm quyền của Đức giáo hoàng đã bổ nhiệm
ng
ài. Nhiệm vụ này kết thúc khi bế mạc Thượng Hội đồng mà ngài được bổ
nhiệm
, và nếu, như trong trường hợp Thượng Hội đồng này, Đức Thánh Cha chọn
nhiều hơn một
vị Thừa uỷ, thì các Thừa
uỷ

sẽ
thực thi nhiệm vụ nối tiếp
nhau
, theo thứ tự đã được Giám mục Roma sắp đặt trước.

Chủ toạ
Thừa uỷ sẽ điều khiển các phiên họp;
phân công những nhiệm vụ riêng cho một
số
thành viên nhất định tùy theo hoàn cảnh để phiên
họp đạt hiệu quả
tốt nhất; và cuối cùng,
các văn kiện của Thượng Hội đồng. Nếu có nhiều vị Thừa uỷ, các ngài sẽ ký tất cả các
văn kiện k
ết thúc của Thượng Hội đồng.

(Vatican
News, 14/7/2018)

Minh
Đ
ức

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here