Home Dòng Tu - Tu Hội

Dòng Tu - Tu Hội

Dòng Thương Khó Chúa Giêsu – The Passionist

Dòng Thương Khó Chúa Giêsu (hay còn được gọi là Dòng Passionist) được thành lập bởi Thánh Phaolô Thánh Giá (1694 - 1775) vào...

Tỉnh Dòng Thánh Augustinô Vương Quốc Bỉ tuyển sinh ơn gọi...

Trong bài viết trước, chúng tôi đã có giới thiệu sơ qua về Dòng Thánh Âu Tinh (hay còn gọi là Dòng Thánh Augustinô)....

Bài viết mới