Sống Đạo, Số 8: Tháng 11, Cầu Nguyện – Lập Công...

https://www.youtube.com/watch?v=Y65UjII2ZY0 Sống Đạo, Số 8: Tháng 11, Cầu Nguyện - Lập Công Tạo Phúc. Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Sống Đạo – số 8: Giáo dục-Giáo dục Kitô Giáo (P.2)

https://www.youtube.com/watch?v=S0gKbERf51I Sống Đạo - số 8: Giáo dục-Giáo dục Kitô Giáo (P.2) Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

4 Tiến sĩ Hội Thánh đầu tiên là những ai?

Từ Tiến Sĩ có nguồn gốc từ chữ “docere” trong tiếng Latin, nó nghĩa là chỉ dạy hoặc hướng dẫn. Giáo Hội nhìn nhận...

Sống Đạo – số 7: Giáo dục-Giáo dục Kitô Giáo (p.1)

https://www.youtube.com/watch?v=CbKTUdNN8do Sống Đạo - số 7: Giáo dục-Giáo dục Kitô Giáo (p.1) Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Sống Đạo – số 6: Hôn nhân, gia đình của người...

https://www.youtube.com/watch?v=uWM5p0o0oSM Sống Đạo - số 6: Hôn nhân, gia đình của người Công giáo (p.2) Source: Dòng Đa Minh Việt...

Một nữ tu tại Quebéc được phép chứng hôn.

Nữ tu Pierrette Thiffault đã chủ sự một nghi thức phụng vụ tại Lorrainville sau khi Giám mục tại địa phận này nhận được...

Sống Đạo – số 5: Hôn nhân, gia đình của người...

https://www.youtube.com/watch?v=EUl18kApCGI Sống Đạo - số 5: Hôn nhân, gia đình của người Công giáo (p.1) Source: Dòng Đa Minh Việt...

Sống Đạo – số 4: Vô Cảm

https://www.youtube.com/watch?v=oyyrJGfeft0 Sống Đạo - số 4: Vô Cảm Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Sống Đạo – Số 3: Tháng Hoa Dâng Đức Mẹ

https://www.youtube.com/watch?v=Oe749JZYlXY Sống Đạo - Số 3: Tháng Hoa Dâng Đức Mẹ Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Chân Phước William Tirry, Linh mục – Tử Đạo

William Tirry, một người anh em dòng Thánh Âugustinô đã chấp nhận chịu chết thay vì chối bỏ Đức Tin của mình.

Bài viết mới