Phong tục, tập quán châu Phi | Dẫn nhập

Châu Phi được mệnh danh là lục địa đen của thế giới,  là lục địa tồn tại nhiều sắc dân quái lạ, nơi có...

Liệu bạn có thể gặp mặt riêng Đức Giáo Hoàng không?...

Mỗi ngày, có hằng trăm thỉnh cầu được đến gặp riêng Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Vatican. Tuy nhiên, với tư cách là người...

Đông Phi

Đông Phi là khu vực ở phía đông của lục địa châu Phi, được định nghĩa khác nhau tùy theo địa lý học hoặc...

Th. Thomas thành Villanova

Thomas thành Villanova (1486 - 1555) được biết đến với những nỗi bật trong học tập và tình yêu thương đặc biệt dành cho...

Thành Giêrusalem – Chính Trị & Tôn Giáo

Giêrusalem là một thành quan trọng. Quan trọng, không phải về dân số, như: Tôkyô hay New York, nhưng về chính trị và tôn...

Sống Đạo – số 4: Vô Cảm

https://www.youtube.com/watch?v=oyyrJGfeft0 Sống Đạo - số 4: Vô Cảm Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Một nữ tu tại Quebéc được phép chứng hôn.

Nữ tu Pierrette Thiffault đã chủ sự một nghi thức phụng vụ tại Lorrainville sau khi Giám mục tại địa phận này nhận được...

53 năm trước, Martin Luther King Jr. đã dẫn dắt những...

“Bởi vì họ tiếp tục xuống đường, mà nước Mỹ đã thay đổi. Bởi vì họ biểu tình, luật Quyền Dân sự đã được...

Một số tập quán, nghi lễ của các dân tộc

Mặc dùng có sống chung trên một lục địa khác nhau, có thể đã từng chịu ảnh hưởng bởi cùng một nền văn hóa,...

Phong tục các nước Tây Phi

Tây Phi là khu vực ở cực tây của lục địa châu Phi. Về mặt địa lý, định nghĩa của Liên hiệp quốc về...

Bài viết mới