Một số tập quán, nghi lễ của các dân tộc

Mặc dùng có sống chung trên một lục địa khác nhau, có thể đã từng chịu ảnh hưởng bởi cùng một nền văn hóa,...

Văn hóa ứng xử của người châu Âu, châu Mỹ và...

Cư dân Âu - Mỹ Giữa cư dân châu Âu và châu Mỹ có những sự khác biệt trong văn hóa ứng xử, song họ...

Thành Giêrusalem – Chính Trị & Tôn Giáo

Giêrusalem là một thành quan trọng. Quan trọng, không phải về dân số, như: Tôkyô hay New York, nhưng về chính trị và tôn...

Chức Linh mục có từ khi nào?

Chức linh mục của Giáo Hội Công Giáo La Mã được khởi nguồn từ Thứ Năm Tuần Thánh của hơn 2000 năm về trước,...

53 năm trước, Martin Luther King Jr. đã dẫn dắt những...

“Bởi vì họ tiếp tục xuống đường, mà nước Mỹ đã thay đổi. Bởi vì họ biểu tình, luật Quyền Dân sự đã được...

Thánh Phaolô Thánh Giá – Đấng Sáng Lập Dòng Thương Khó...

Ít có biến cố đẹp mắt để ghi lại cuộc đời của Paul Prannes Daniel. Thường trọn đời Ngài dành cho cầu nguyện, sám...

Bài viết mới