Home Thư viện Videos

Thư viện Videos

Thánh vịnh đáp ca CN 31 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=Qr79H2jRSRU Link pdf download bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Thánh vịnh đáp ca CN I MV năm B – LM...

https://www.youtube.com/watch?v=rnm75OJcvjs Link pdf bai hat: https://drive.google.com/open?id=1hpA...

Sống tỉnh thức – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=w8kS4rs8XtM Link pdf bai hat: https://drive.google.com/open?id=1I3m...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXXIV TN A, Lm....

Tin Mừng (Mt 25,31-46 - CN XXXIV tnA. Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ) "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất...

Giêsu, Vua Tình Yêu – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=0N_aHuQZZpc Link pdf bài hát:https://drive.google.com/open?id=1snn...

Đáp ca CN Các Thánh Tử Đạo VN – TV 125...

https://www.youtube.com/watch?v=yo5N9PrP79s Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=1C84...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXX TN A –...

Tin Mừng (Mt 22,34-40)Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXXIII: Các Thánh Tử...

Tin Mừng (Lc 9,23-26)Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXXI TN A –...

Tin Mừng (Mt 23,1-12)Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXXII TN A –...

Tin Mừng (Mt 25,1-13)"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó,...

Bài viết mới