Home Thư viện Videos

Thư viện Videos

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXXII TN A –...

Tin Mừng (Mt 25,1-13)"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó,...

Mừng Sinh Nhật Đức Maria – bài hát kết lễ –...

https://www.youtube.com/watch?v=gMBIigiWJBc Link pdf bai hat: https://mega.nz/#!ZIAHxRzb!AIVMvkAF6A...

Giêsu, Vua Tình Yêu – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=0N_aHuQZZpc Link pdf bài hát:https://drive.google.com/open?id=1snn...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXVII TN A...

https://www.youtube.com/watch?v=fCV68AjBkdU Nguồn: Đa Minh VN Channel

Sống Đạo – số 5: Hôn nhân, gia đình của người...

https://www.youtube.com/watch?v=EUl18kApCGI Sống Đạo - số 5: Hôn nhân, gia đình của người Công giáo (p.1) Source: Dòng Đa Minh Việt...

Chương trình Sống Đạo, tập 1: Mùa Chay

https://www.youtube.com/watch?v=trLZ5q7xafE Chương trình Sống Đạo, tập 1: Mùa Chay Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

“Để Lời Được Lớn Lên”: CN XXIII TN A, Lm. G....

https://www.youtube.com/watch?v=8r3kYChShC4 Nguồn: Đa Minh VN Channel

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXXIV TN A, Lm....

Tin Mừng (Mt 25,31-46 - CN XXXIV tnA. Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ) "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất...

Duong thap gia – LM Thai Nguyen

https://www.youtube.com/watch?v=LA4n2JRbHI0 Link pdf thánh vịnh đáp ca CN 22 TN A: https://mega.nz/#!0YpUkDZY!gKl3dP06hL...Link pdf bài hát rước lễ: https://mega.nz/#!5VRyGKYD!0LZETFYUOT...

Đáp ca CN Các Thánh Tử Đạo VN – TV 125...

https://www.youtube.com/watch?v=yo5N9PrP79s Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=1C84...

Bài viết mới