Home Thư viện Videos

Thư viện Videos

“Để Lời Được Lớn Lên”: CN XXIII TN A, Lm. G....

https://www.youtube.com/watch?v=8r3kYChShC4 Nguồn: Đa Minh VN Channel

Với Chúa con đi – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=A5hRn5rSxYw Chúa nhật truyền giáoLink pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Hết lòng tha thứ – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=QoY1lIzRIfA Link download bài háthttps://mega.nz/#!hRAAwRja!48QTd-Vnes...

Thánh vịnh 22 (CN 28, 32 TN A) – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=zIbrMznZl0k Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

“Để Lời Được Lớn Lên”: CN XXIV TN A, Lm. Máctinô....

Tin Mừng (Mt 18,21-35)Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến...

Chúa đã gọi mời – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=3JMJ_Wvu108 Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXXIV TN A, Lm....

Tin Mừng (Mt 25,31-46 - CN XXXIV tnA. Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ) "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất...

Duong thap gia – LM Thai Nguyen

https://www.youtube.com/watch?v=LA4n2JRbHI0 Link pdf thánh vịnh đáp ca CN 22 TN A: https://mega.nz/#!0YpUkDZY!gKl3dP06hL...Link pdf bài hát rước lễ: https://mega.nz/#!5VRyGKYD!0LZETFYUOT...

Thánh vịnh đáp ca CN 24 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=bSujF6TD_lI Link download bai hat: https://mega.nz/#!lIghBY6S!63mBT5-3hP...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXVIII TN A –...

Tin Mừng (Mt 22,1-14)Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở...

Bài viết mới