Home Thư viện Videos

Thư viện Videos

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXIX TN A –...

Tin Mừng (Mt 22,15-21):Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc...

Thánh vịnh đáp ca CN 24 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=bSujF6TD_lI Link download bai hat: https://mega.nz/#!lIghBY6S!63mBT5-3hP...

Giêsu, Vua Tình Yêu – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=0N_aHuQZZpc Link pdf bài hát:https://drive.google.com/open?id=1snn...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXVII TN A...

https://www.youtube.com/watch?v=fCV68AjBkdU Nguồn: Đa Minh VN Channel

Tình yêu trong hành động – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=8ie-1AhkDww Link pdf bài hát: https://mega.nz/#!pARkgC4Y!d-GJ6Qo1Rm...

Thánh vịnh đáp ca CN 26 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=6vZXz0P30fc Link pdf bài hát: https://mega.nz/#!JYIjzRrB!1_zHKs9Qa6...

ĐÁP CA LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI – LM THÁI NGUYÊN

https://www.youtube.com/watch?v=6Q8EgRzONOw Link pdf bài hát: https://mega.nz/#!IAYUmKhJ!FpQGRdEWJF...

Thánh vịnh 22 (CN 28, 32 TN A) – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=zIbrMznZl0k Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Sống Đạo – số 5: Hôn nhân, gia đình của người...

https://www.youtube.com/watch?v=EUl18kApCGI Sống Đạo - số 5: Hôn nhân, gia đình của người Công giáo (p.1) Source: Dòng Đa Minh Việt...

LỜI KINH MÂN CÔI – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=cJ4GApVwvXg Bài Hát Kính Lễ Đức Mẹ Mân CôiLink pdf bài hát: https://mega.nz/#!9E4EkJQL!LkkglKyKnZ...

Bài viết mới