Home Thư viện Videos

Thư viện Videos

Chương trình Sống Đạo, tập 1: Mùa Chay

https://www.youtube.com/watch?v=trLZ5q7xafE Chương trình Sống Đạo, tập 1: Mùa Chay Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Thánh vịnh đáp ca CN 23 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=LZ2Ybq2CwhI Link pdf bài hát Thánh vịnh đáp ca CN 23 TN A: https://mega.nz/#!wYZQiarR!SznJkPA5dY...

Bài hát hiệp lễ Sinh nhật đức Maria – LM...

https://www.youtube.com/watch?v=KVGwXHFRSXM Link BÀI HÁT HIỆP LỄ SINH NHẬT ĐỨC MARIA https://mega.nz/#!QEIiyKiD!W4OcbDNYpU...

Con chỉ là con – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=Ig43qC2A0jI

Thiên Chúa công bình – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=0DYm8mGjRmU Bài hát hiệp lễ CN 25 TN ALink pdf bài hát: https://mega.nz/#!9AoUBIxD!6pQqjse9WL...

LỜI KINH MÂN CÔI – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=cJ4GApVwvXg Bài Hát Kính Lễ Đức Mẹ Mân CôiLink pdf bài hát: https://mega.nz/#!9E4EkJQL!LkkglKyKnZ...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXXI TN A –...

Tin Mừng (Mt 23,1-12)Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu...

Thánh vịnh đáp ca CN 31 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=Qr79H2jRSRU Link pdf download bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXXIII: Các Thánh Tử...

Tin Mừng (Lc 9,23-26)Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng...

Thánh vịnh đáp ca CN 25 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=WJuGDBUh_OM Link pdf bài hát: https://mega.nz/#!NZxynThJ!FJBiVKq7B7...

Bài viết mới