Home Thư viện Videos

Thư viện Videos

Sống Đạo, Số 8: Tháng 11, Cầu Nguyện – Lập Công...

https://www.youtube.com/watch?v=Y65UjII2ZY0 Sống Đạo, Số 8: Tháng 11, Cầu Nguyện - Lập Công Tạo Phúc. Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Sống Đạo – số 6: Hôn nhân, gia đình của người...

https://www.youtube.com/watch?v=uWM5p0o0oSM Sống Đạo - số 6: Hôn nhân, gia đình của người Công giáo (p.2) Source: Dòng Đa Minh Việt...

Chúa đã gọi mời – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=3JMJ_Wvu108 Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Sống tỉnh thức – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=w8kS4rs8XtM Link pdf bai hat: https://drive.google.com/open?id=1I3m...

Sống Đạo: Tập 2 – Mùa Phục Sinh

https://www.youtube.com/watch?v=WcL5KEZ_Ejk Sống Đạo: Tập 2 - Mùa Phục Sinh Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Thánh vịnh đáp ca CN 23 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=LZ2Ybq2CwhI Link pdf bài hát Thánh vịnh đáp ca CN 23 TN A: https://mega.nz/#!wYZQiarR!SznJkPA5dY...

Máu chứng niềm tin – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=lINCFwaTvDo Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=1MBj...

Tình yêu trong hành động – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=8ie-1AhkDww Link pdf bài hát: https://mega.nz/#!pARkgC4Y!d-GJ6Qo1Rm...

Thánh vịnh đáp ca CN I MV năm B – LM...

https://www.youtube.com/watch?v=rnm75OJcvjs Link pdf bai hat: https://drive.google.com/open?id=1hpA...

Mừng Sinh Nhật Đức Maria – bài hát kết lễ –...

https://www.youtube.com/watch?v=gMBIigiWJBc Link pdf bai hat: https://mega.nz/#!ZIAHxRzb!AIVMvkAF6A...

Bài viết mới