Chúa vẫn trọn tình thương – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=0h_gneAPXGI Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=cnEX0sGXw7E Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Hết lòng tha thứ – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=QoY1lIzRIfA Link download bài háthttps://mega.nz/#!hRAAwRja!48QTd-Vnes...

Thánh vịnh đáp ca CN 31 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=Qr79H2jRSRU Link pdf download bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Sống Đạo – số 6: Hôn nhân, gia đình của người...

https://www.youtube.com/watch?v=uWM5p0o0oSM Sống Đạo - số 6: Hôn nhân, gia đình của người Công giáo (p.2) Source: Dòng Đa Minh Việt...

Bài hát hiệp lễ Sinh nhật đức Maria – LM...

https://www.youtube.com/watch?v=KVGwXHFRSXM Link BÀI HÁT HIỆP LỄ SINH NHẬT ĐỨC MARIA https://mega.nz/#!QEIiyKiD!W4OcbDNYpU...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXIX TN A –...

Tin Mừng (Mt 22,15-21):Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc...

Chương trình Sống Đạo, tập 1: Mùa Chay

https://www.youtube.com/watch?v=trLZ5q7xafE Chương trình Sống Đạo, tập 1: Mùa Chay Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Duong thap gia – LM Thai Nguyen

https://www.youtube.com/watch?v=LA4n2JRbHI0 Link pdf thánh vịnh đáp ca CN 22 TN A: https://mega.nz/#!0YpUkDZY!gKl3dP06hL...Link pdf bài hát rước lễ: https://mega.nz/#!5VRyGKYD!0LZETFYUOT...

Thánh vịnh đáp ca CN 26 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=6vZXz0P30fc Link pdf bài hát: https://mega.nz/#!JYIjzRrB!1_zHKs9Qa6...

Bài viết mới