Bài hát hiệp lễ Sinh nhật đức Maria – LM...

https://www.youtube.com/watch?v=KVGwXHFRSXM Link BÀI HÁT HIỆP LỄ SINH NHẬT ĐỨC MARIA https://mega.nz/#!QEIiyKiD!W4OcbDNYpU...

Thánh vịnh đáp ca CN 26 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=6vZXz0P30fc Link pdf bài hát: https://mega.nz/#!JYIjzRrB!1_zHKs9Qa6...

Thiên Chúa công bình – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=0DYm8mGjRmU Bài hát hiệp lễ CN 25 TN ALink pdf bài hát: https://mega.nz/#!9AoUBIxD!6pQqjse9WL...

Sống Đạo – số 7: Giáo dục-Giáo dục Kitô Giáo (p.1)

https://www.youtube.com/watch?v=CbKTUdNN8do Sống Đạo - số 7: Giáo dục-Giáo dục Kitô Giáo (p.1) Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Sống Đạo – số 4: Vô Cảm

https://www.youtube.com/watch?v=oyyrJGfeft0 Sống Đạo - số 4: Vô Cảm Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Con chỉ là con – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=Ig43qC2A0jI

Tình yêu trong hành động – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=8ie-1AhkDww Link pdf bài hát: https://mega.nz/#!pARkgC4Y!d-GJ6Qo1Rm...

Nếu mai Chúa đến – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=cEiLtyHwUOk Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=1LJe...

Thánh vịnh đáp ca CN 29 TN A – Lm Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=_n1NwSwQJ9I Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

“Để Lời Được Lớn Lên”: CN XXIII TN A, Lm. G....

https://www.youtube.com/watch?v=8r3kYChShC4 Nguồn: Đa Minh VN Channel

Bài viết mới