“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXIX TN A –...

Tin Mừng (Mt 22,15-21):Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc...

Chúa đã gọi mời – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=3JMJ_Wvu108 Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXII TN A –...

https://www.youtube.com/watch?v=4XNFcF8ewKo Nguồn: Đa Minh VN Channel

Sống Đạo – số 5: Hôn nhân, gia đình của người...

https://www.youtube.com/watch?v=EUl18kApCGI Sống Đạo - số 5: Hôn nhân, gia đình của người Công giáo (p.1) Source: Dòng Đa Minh Việt...

Sống Đạo – số 4: Vô Cảm

https://www.youtube.com/watch?v=oyyrJGfeft0 Sống Đạo - số 4: Vô Cảm Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Mừng Sinh Nhật Đức Maria – bài hát kết lễ –...

https://www.youtube.com/watch?v=gMBIigiWJBc Link pdf bai hat: https://mega.nz/#!ZIAHxRzb!AIVMvkAF6A...

Thánh vịnh đáp ca CN 29 TN A – Lm Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=_n1NwSwQJ9I Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXVI TN A, Lm....

Tin Mừng (Mt 21,28-32)Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con,...

Sống Đạo – số 8: Giáo dục-Giáo dục Kitô Giáo (P.2)

https://www.youtube.com/watch?v=S0gKbERf51I Sống Đạo - số 8: Giáo dục-Giáo dục Kitô Giáo (P.2) Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Sống Đạo – Số 3: Tháng Hoa Dâng Đức Mẹ

https://www.youtube.com/watch?v=Oe749JZYlXY Sống Đạo - Số 3: Tháng Hoa Dâng Đức Mẹ Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Bài viết mới