Sống Đạo – số 8: Giáo dục-Giáo dục Kitô Giáo (P.2)

https://www.youtube.com/watch?v=S0gKbERf51I Sống Đạo - số 8: Giáo dục-Giáo dục Kitô Giáo (P.2) Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Chúa vẫn trọn tình thương – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=0h_gneAPXGI Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Thánh vịnh đáp ca CN 27 TN A- LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=ZlLKZbqlhZo Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXVI TN A, Lm....

Tin Mừng (Mt 21,28-32)Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con,...

LỜI KINH MÂN CÔI – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=cJ4GApVwvXg Bài Hát Kính Lễ Đức Mẹ Mân CôiLink pdf bài hát: https://mega.nz/#!9E4EkJQL!LkkglKyKnZ...

ĐÁP CA LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI – LM THÁI NGUYÊN

https://www.youtube.com/watch?v=6Q8EgRzONOw Link pdf bài hát: https://mega.nz/#!IAYUmKhJ!FpQGRdEWJF...

Sống Đạo – số 7: Giáo dục-Giáo dục Kitô Giáo (p.1)

https://www.youtube.com/watch?v=CbKTUdNN8do Sống Đạo - số 7: Giáo dục-Giáo dục Kitô Giáo (p.1) Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Tình yêu trong hành động – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=8ie-1AhkDww Link pdf bài hát: https://mega.nz/#!pARkgC4Y!d-GJ6Qo1Rm...

Thánh vịnh đáp ca CN 26 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=6vZXz0P30fc Link pdf bài hát: https://mega.nz/#!JYIjzRrB!1_zHKs9Qa6...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXV TN A, Lm....

Tin Mừng (Mt 20,1-16)Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho...

Bài viết mới