“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXVI TN A, Lm....

Tin Mừng (Mt 21,28-32)Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con,...

Chúa đã gọi mời – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=3JMJ_Wvu108 Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

“Để Lời Được Lớn Lên”” Chúa Nhật XXII TN A, Lm....

"Để Lời Được Lớn Lên"" Chúa Nhật XXII TN A, Lm. Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh, OP. https://www.youtube.com/watch?v=cKcbFYwCl9E Nguồn: Đa Minh VN Channel

Mừng Sinh Nhật Đức Maria – bài hát kết lễ –...

https://www.youtube.com/watch?v=gMBIigiWJBc Link pdf bai hat: https://mega.nz/#!ZIAHxRzb!AIVMvkAF6A...

Thánh vịnh đáp ca CN 27 TN A- LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=ZlLKZbqlhZo Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Con chỉ là con – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=Ig43qC2A0jI

Chúa vẫn trọn tình thương – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=0h_gneAPXGI Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Thánh vịnh đáp ca CN 23 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=LZ2Ybq2CwhI Link pdf bài hát Thánh vịnh đáp ca CN 23 TN A: https://mega.nz/#!wYZQiarR!SznJkPA5dY...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXX TN A –...

Tin Mừng (Mt 22,34-40)Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXXIII: Các Thánh Tử...

Tin Mừng (Lc 9,23-26)Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng...

Bài viết mới