Chương trình Sống Đạo, tập 1: Mùa Chay

https://www.youtube.com/watch?v=trLZ5q7xafE Chương trình Sống Đạo, tập 1: Mùa Chay Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

THÁNH VỊNH ĐÁP CA SINH NHẬT ĐỨC MARIA

https://www.youtube.com/watch?v=X1Z-vOrEUso Link pdf bai hat https://mega.nz/#!AJARhChD!hFewO46E0y...

Sống Đạo – số 7: Giáo dục-Giáo dục Kitô Giáo (p.1)

https://www.youtube.com/watch?v=CbKTUdNN8do Sống Đạo - số 7: Giáo dục-Giáo dục Kitô Giáo (p.1) Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

Thánh vịnh đáp ca CN 27 TN A- LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=ZlLKZbqlhZo Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Sống tỉnh thức – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=w8kS4rs8XtM Link pdf bai hat: https://drive.google.com/open?id=1I3m...

Thánh vịnh đáp ca CN I MV năm B – LM...

https://www.youtube.com/watch?v=rnm75OJcvjs Link pdf bai hat: https://drive.google.com/open?id=1hpA...

Thánh vịnh đáp ca CN 30 TN A – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=fK494MRrz7E Link download pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

LỜI KINH MÂN CÔI – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=cJ4GApVwvXg Bài Hát Kính Lễ Đức Mẹ Mân CôiLink pdf bài hát: https://mega.nz/#!9E4EkJQL!LkkglKyKnZ...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXXII TN A –...

Tin Mừng (Mt 25,1-13)"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó,...

“Để Lời Được Lớn Lên”: CN XXIV TN A, Lm. Máctinô....

Tin Mừng (Mt 18,21-35)Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến...

Bài viết mới