Một đời như Chúa – Lm Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=6-gcc_1A3w0 Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Nếu mai Chúa đến – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=cEiLtyHwUOk Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=1LJe...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXXII TN A –...

Tin Mừng (Mt 25,1-13)"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó,...

Thánh vịnh 22 (CN 28, 32 TN A) – LM Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=zIbrMznZl0k Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Hết lòng tha thứ – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=QoY1lIzRIfA Link download bài háthttps://mega.nz/#!hRAAwRja!48QTd-Vnes...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXII TN A –...

https://www.youtube.com/watch?v=4XNFcF8ewKo Nguồn: Đa Minh VN Channel

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXVI TN A, Lm....

Tin Mừng (Mt 21,28-32)Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con,...

Sống Đạo – Số 3: Tháng Hoa Dâng Đức Mẹ

https://www.youtube.com/watch?v=Oe749JZYlXY Sống Đạo - Số 3: Tháng Hoa Dâng Đức Mẹ Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXX TN A –...

Tin Mừng (Mt 22,34-40)Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi...

Con chỉ là con – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=Ig43qC2A0jI

Bài viết mới