Sống tỉnh thức – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=w8kS4rs8XtM Link pdf bai hat: https://drive.google.com/open?id=1I3m...

Thánh vịnh đáp ca CN 29 TN A – Lm Thái...

https://www.youtube.com/watch?v=_n1NwSwQJ9I Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXVII TN A...

https://www.youtube.com/watch?v=fCV68AjBkdU Nguồn: Đa Minh VN Channel

Nếu mai Chúa đến – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=cEiLtyHwUOk Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=1LJe...

Sống Đạo: Tập 2 – Mùa Phục Sinh

https://www.youtube.com/watch?v=WcL5KEZ_Ejk Sống Đạo: Tập 2 - Mùa Phục Sinh Source: Dòng Đa Minh Việt Nam

LỜI KINH MÂN CÔI – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=cJ4GApVwvXg Bài Hát Kính Lễ Đức Mẹ Mân CôiLink pdf bài hát: https://mega.nz/#!9E4EkJQL!LkkglKyKnZ...

THÁNH VỊNH ĐÁP CA SINH NHẬT ĐỨC MARIA

https://www.youtube.com/watch?v=X1Z-vOrEUso Link pdf bai hat https://mega.nz/#!AJARhChD!hFewO46E0y...

“Để Lời Được Lớn Lên”: Chúa Nhật XXIX TN A –...

Tin Mừng (Mt 22,15-21):Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc...

Giêsu, Vua Tình Yêu – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=0N_aHuQZZpc Link pdf bài hát:https://drive.google.com/open?id=1snn...

Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu – LM Thái Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=cnEX0sGXw7E Link pdf bài hát: https://drive.google.com/open?id=0B3m...

Bài viết mới