Hiệp nhất chứ không đồng nhất

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 28-11-2017 “Nếu có...

Thư mời của Ban Mục vụ Di dân giáo phận

BAN MỤC VỤ DI DÂN GIÁO PHẬNCộng Đoàn Di Dân Bùi Chu Tại Hà Nội                              “Tình Yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi”              THƯ MỜI  Kính gửi...

Một nữ tu tại Quebéc được phép chứng hôn.

Nữ tu Pierrette Thiffault đã chủ sự một nghi thức phụng vụ tại Lorrainville sau khi Giám mục tại địa phận này nhận được...

Trước khi bước vào thánh lễ, 18 giờ cộng đoàn dân Chúa cùng cha quản nhiệm Giuse Bùi Văn Trỗi cung nghinh tượng Chúa...

Bài viết mới