Nhóm các cha chịu chức ngày 9.9.1999 tạ ơn

Nhóm các cha chịu chức linh mục ngày 09 tháng 09 năm 1999 đã họp mặt tại giáo xứ Thanh Thuỷ để ôn lại...

Phú Thọ: 161 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức

Giáo xứ Phú Thọ hân hoan chào đón Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu về dâng Thánh lễ tạ ơn và ban Bí tích...

Hiệp nhất chứ không đồng nhất

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 28-11-2017 “Nếu có...

Bài viết mới