Đồng Nghĩa: TNTT thăm bệnh nhân Vân Môn

Năm nay, Giáo xứ Đồng Nghĩa vui mừng tạ ơn Chúa vì có 30 em Xưng tội Rước lễ lần đầu, 28 em lãnh...

Giới trẻ Báo Đáp mừng bổn mạng Gioan Phaolô II

Giới trẻ Giáo xứ Đền Thánh Thánh Thể Báo Đáp long trọng mừng kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II với Thánh lễ tạ...

Bài viết mới